Kolik zaplatíte za lukostřelbu v našem oddíle a za co.

Přihláška ke stažení.

Ceny pro veřejnost 2022

Uvedené ceny pro veřejnost jsou platné v termínech vypsaných tréninků a cena je počítána za celý trénink (1 hod. 45 min.). Je možná i individuální dohoda (termín prakticky kdykoli), ale pak je potřeba počítat s individuální cenou.

Jednotlivé tréninky:            
S vlastním vybavením 150,-          
S vypůjčeným vybavením 250,-          
             
Permanentka:            
5 tréninků 1.000,-          
10 tréninků 2.000,-          
15 tréninků 3.000,-          
             

Výše oddílových poplatků 2022

pro členy oddílu:

           
Mládež (do 18.let věku včetně) Měsíčně   Pololetně   Ročně  
2x týdně s vlastním vybavením 700,-   3.150,-   5.700,-  
2x týdně s vypůjčeným vybavením 900,-   4.050,-   7.300,-  
1x týdně s vlastním vybavením 400,-   1.800,-   3.250,-  
1x týdně s vypůjčeným vybavením 500,-   2.250,-   4.050,-  
             
Dospělí (od 19. let věku) Měsíčně   Pololetně   Ročně  
2x týdně s vlastním vybavením 700,-   3.500,-   6.400,-  
2x týdně s vypůjčeným vybavením 900,-   4.500,-   8.200,-  
1x týdně s vlastním vybavením 400,-   2.000,-   3.650,-  
1x týdně s vypůjčeným vybavením 500,-;   2.500,-   4.550,-  

Splatnost poplatků

Roční a pololetní platba je splatná předem, vždy k termínu zahájení "svého pololetí".  Pro mládež školou povinnou, až do 18 let, je to pololetí školního roku, tj. do 20.9. a do 31.1. Prázdniny většinou nevyužívají, ale mohou přijít, pokud bude trénink. Dospělí členové platí k termínu zahájení halové sezony a venkovní sezony, tj. do 15.10. a do 15.4.

Měsíční platby jsou splatné předem, vždy k poslednímu dni předchozího měsíce.

Platby za jednotlivé tréninky jsou splatné hotově vždy na konci tréninku.

Co je a co není v poplatcích zahrnuto?

V ceně je zahrnut Členský příspěvek ČLS (tzv. registrace) a není zahrnut poplatek za Lukotřeleckou licenci ČLS, které se platí vždy za příslušnou sezónu (více Směrnice pro evidenci členské základny ČLS). Bez registrace ČLS není omezeno startovné na závodech (viz.Soutěžní řád ČLS Příloha č. 1). Bez lukostřelecké licence není střelec uváděn ve výsledkových listinách ČLS a nemůže se zúčastnit Mistrovství (Přeboru) ČR. Registraci a lukostřeleckou licenci budeme řešit individuálně v závislosti na dosažených výsledcích a plánované účasti na závodech.

Co zahrnují uvedené poplatky?

  • Klubový příspěvek, který slouží k úhradám startovného pro nominované střelce na závodech ČLS a členové klubu jsou osvobozeni od startovného na všechny závody pořádané oddílem lukostřelby SK RAPID Praha. Dále slouží na nákup drobného spotřebního materiálu (terčů, cen a odměn za klubové soutěže a závody, ...), rozšiřování a údržbu vybavení střelnice, ...
  • poplatek za trénink, který slouží k úhradě nákladů za pronájem tělocvičny a střelnice
  • pokud střelec nemá vlastní vybavení, pak pronájem luku a sady šípů a s tím spojenou údržbu a nezbytné opravy

Způsob úhrady

Poplatky je určitě možné uhradit hotově na tréninku. Další možností je úhrada bankovním převodem na účet č. :

283 865 329/0800,

jako variabilní symbol uveďte rodné číslo osoby, za kterou je platba, a do poznámky pro příjemce uveďte období, za které úhradu provádíte.