V současné době jsme nuceni aktualizovat ceník.

Níže uvedená verze je zatím jen informativní. Po dokončení jednání o pronájmu tělocvičen na zimní období bude zveřejněna konečná verze.

(Kolik zaplatíte za lukostřelbu v našem oddíle a za co.)

Přihláška ke stažení.

Ceny pro veřejnost

  

Jednotlivé tréninky: Aktuální ceny             Nové ceny          
S vlastním vybavením 100             120          
S vypůjčeným vybavením 150             180          
                           
Permanentka                          
5 tréninků 675             810          
10 tréninků 1200             1440          
15 tréninků 1575             1890          
                           
Mládež Měsíčně   Pololetně   Ročně     Měsíčně   Pololetně   Ročně  
2x týdně s vlastním vybavením 280 (+500) 1730   3300     340 (+500) 2080   3960  
2x týdně s vypůjčeným vybavením 430 (+500) 2420   4600     520 (+500) 2900   5520  
1x týdně s vlastním vybavením 140 (+500) 1130   2150     170 (+500) 1360   2580  
1x týdně s vypůjčeným vybavením 220 (+500) 1470   2800     260 (+500) 1760   3360  
                           
Dospělí (od 19. let věku) 1 trénink   Měsíčně   Pololetně Ročně   1 trénink   Měsíčně   Pololetně Ročně
2x týdně s vlastním vybavením 40 (+1000) 280 (+1000) 2300 4300   50 (+1000) 340 (+1000) 2760 5160
2x týdně s vypůjčeným vybavením 60 (+1000) 430 (+1000) 3000 5800   70 (+1000) 520 (+1000) 3600 6960
1x týdně s vlastním vybavením 40 (+1000) 140 (+1000) 1650 3150   50 (+1000) 170 (+1000) 1980 3780
1x týdně s vypůjčeným vybavením 60 (+1000) 220 (+1000) 2000 3800   70 (+1000) 260 (+1000) 2400 4560

Splatnost poplatků

Roční a pololetní platba je splatná předem vždy do 1.1. nebo do 1.7.

Měsíční platby jsou splatné předem, vždy k poslednímu dni předchozího měsíce.

Paltby za jednotlivé tréninky jsou splatné hotově vždy na konci tréninku.

Co je a co není v poplatcích zahrnuto?

V ceně je zahrnut Členský příspěvek ČLS (tzv. registrace) a není zahrnut poplatek za Lukotřeleckou licenci ČLS, které se platí vždy za příslušnou sezónu (více Směrnice pro evidenci členské základny ČLS). Bez registrace ČLS není omezeno startovné na závodech (viz.Soutěžní řád ČLS Příloha č. 1). Bez lukostřelecké licence není střelec uváděn ve výsledkových listinách ČLS a nemůže se zúčastnit Mistrovství (Přeboru) ČR. Registraci a lukostřeleckou licenci budeme řešit individuálně v závislosti na dosažených výsledcích a plánované účasti na závodech.

Co zahrnují uvedené poplatky?

  • Klubový příspěvek, který slouží k úhradám startovného pro nominované střelce na závodech ČLS a členové klubu jsou osvobozeni od startovného na všechny závody pořádané oddílem lukostřelby SK RAPID Praha. Dále slouží na nákup drobného spotřebního materiálu (terčů, cen a odměn za klubové soutěže a závody, ...), rozšiřování a údržbu vybavení střelnice, ...
  • poplatek za trénink, který slouží k úhradě nákladů za pronájem tělocvičny a střelnice
  • pokud střelec nemá vlastní vybavení, pak pronájem luku a sady šípů a s tím spojenou údržbu a nezbytné opravy

Způsob úhrady

Poplatky je určitě možné uhradit hotově na tréninku. Další možností je úhrada bankovním převodem na účet 283 865 329/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo osoby, za kterou je platba, a do poznámky pro příjemce uveďte období, za které úhradu provádíte.