Základní pravidla pro bezpečné provozování lukostřelby

Ač se to tak nemusí na první pohled zdát, je luk nebezpečná a potenciálně smrtící zbraň. Je třeba si uvědomit, že luk má běžně výstřelovou rychlost hodně přes 100 km/h, u některých typů luku výstřelová rychlost převyšuje i 300 km/h.

Abychom se vyhnuli jakýmkoli nepříjemnostem či úrazům, je třeba bezpodmínečně dodržovat následující pravidla:

  • Nikdy nemířit na člověka, ani z legrace a dokonce ani nenataženým lukem.
  • Nikdy nemířit na nic, na co nechcete střílet. V okamžiku, kdy se zakládá šíp, miřit směrem k terči.
  • Nikdy nezasahovat do konstrukce luku. V případě jakéhokoli problému kontaktovat trenéra.
  • Nikdy nepoužívat luk k jinému účelu než ke střelbě.
  • Nikdy nestřílet z luku naprázdno bez založeného šípu.
  • Nikdy nestřílet do vzduchu, ani někam, kam nevidíte (např. za záchytnou síť, za obzor či hradbu z keřů nebo stromů).
  • Nikdy nevstupovat před střeleckou čáru před ukončením střelby všech střelců.
  • Vždy před zahájením střelby zkontrolovat, že luk, tětiva i šípy jsou v naprostém pořádku a že tětiva i šípy jsou určeny pro daný luk.
  • Vždy před každým výstřelem zkontrolovat, že v se cílovém prostoru nevyskytují osoby, zvířata nebo předměty, které by mohly být zraněny či poškozeny.
  • Vždy používat ochranné pomůcky - chránič předloktí a chránič prstů.

Dodržování těchto pravidel je a bude důrazně vyžadováno od všech členů oddílu, i od všech střelců střílejících na oddílové střelnici.